I also paint portraits and figurative compositions on commision.
If you are interested in a personal portrait, please get in touch for further details.

Jag arbetar även med att måla porträtt och figurativa kompositioner på beställning.
Har ni intresse av en personlig målning, vänligen kontakta mig för mer information.